Unique Cliniques afbudspolitik gældende fra 01-04-2020

Formål

Afbuds politikken har til hensigt at sikre, at alle behandlinger kan gennemføres på en god og forsvarlig måde, således at der ikke opstår unødvendige tab for hverken kunde eller klinik.

Kontakt

Kontakt kan ske gennem klinikkens normale kanaler i åbningstiden.

 • Telefon +45 22 43 10 88
 • Gennem mail til info@Uniq-c.dk
 • Personlig fremmøde

Udeblivelse 

 1. Ved udeblivelse forstås det forhold, at 
  1. Der ikke mødes op til det aftalte tidspunkt
  2. Der ikke er givet rettidig besked om fravær.
 2. Booking oplysninger
  1. Aftalt tidspunkt er det tidspunkt, der er angivet ved booking
  2. Tidspunkt meddeles via mail og/eller SMS i umiddelbar tilknytning hertil.
 3. Ændringer
  1. En anmodning om ændring eller en besked om fravær er først gældende fra det tidspunkt den er modtaget i klinikken.
  2. Der kan foretages ændringer af en booking indtil 48 timer før starttidspunkt uden gebyr
  3. Der kan ikke foretages ændringer i tidspunkt eller indhold i en booking mindre end 24 timer før behandlingens start
 4. Rettidig besked om fravær
  1. Rettidig besked om fravær skal være klinikken i hænde senest 2 timer før behandlingens start
  2. Beskeden skal indeholde en gyldig grund
 5. Betaling
  1. Ved modtagelse af en rettidig besked med en gyldig grund til fraværet opkræves 50% af behandlingens værdi.
  2. Alt efter årsagen kan beløbet nedsættes eller helt bortfalde
  3. Ved udeblivelse uden rettidig henvendelse opkræves hele beløbet for den aftalte behandling.